22 722 01 42 biuro@aktywbud.pl

Naprawa Uszkodzeń Betonu

Naprawy uszkodzeń betonu typowe dla „nowo” budowanych budowli


Nieszczelne szwy robocze
Przecieki przez beton w miejscach przerw technologicznych w betonowaniu.


Niewłaściwe zagęszczenie betonu
Przesiąki w miejscach o nieodpowiednim zagęszczeniu betonu. Beton niedowibrowany (duża porowatość) lub przewibrowany (rozsegregowanie betonu)


Nieszczelne dylatacje
Przecieki przez dylatacje z wkładkami dylatacyjnymi uszkodzonymi mechanicznie, źle zamontowanymi lub wykonanymi z niewłaściwych materiałów.


Pręty pozostawione po deskowaniach
Punktowe przecieki wokół prętów i ściągów wystających z betonu.
Pręty pozostałe po mocowaniach deskowań przechodzą przez całą grubość szczelnej ściany betonowej. Woda cieknie wzdłuż takich prętów podobnie jak w przypadku przejść szczelnych pozbawionych odpowiednich uszczelnień.


Zbyt cienka otulina
Przecieki punktowe, liniowe lub powierzchniowe. Woda przecieka przez zbyt cienką otulinę betonową a następnie migruje wzdłóż prętów zbrojeniowych, podobnie jak w przypadku prętów pozostawionych po deskowaniach.


Niewłaściwe powłoki ochronne
Przecieki powierzchniowe pomimo wykonanej powłoki wodoszczelnej – charakterystyczne dla oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, basenów itp.
Uszkodzenia będące wynikiem stosowania materiałów szybko starzejących się (np. tracących zbyt szybko elastyczność).

© i-k.pl 2017 Realizacja: Damtox
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka cookies.