22 722 01 42 biuro@aktywbud.pl

Metoda iniekcji krystalicznej

Opis technologii Iniekcji Krystalicznej

Iniekcja Krystaliczna ® jest wyjątkową metodą tworzenia przegród przeciwwilgociowych w materiałach porowatych. Wykorzystuje do tego celu unikalne zjawisko samoorganizacji kryształów. Oznacza to, że struktury warstwy izolacyjnej są identyczne do tych, które przed milionami lat wytworzyły się jako minerały w wyniku procesów górotwórczych. Obecnie metoda iniekcji krystalicznej jest mało inwazyjnym sposobem trwałego usuwania zawilgocenia w budynkach. Technologia określana jako Iniekcja Krystaliczna ® jest praktycznie rozwinięciem prac naukowych Ilii Prigogina – profesora Uniwersytetu Brukselskiego.

Planowanie osuszania budynku


Odnoszą się one do zjawiska samoorganizacji kryształów w warunkach dalekich od równowagi termodynamicznej. Za termodynamiczne uzasadnienie tego zjawiska w postaci uogólnionego równania matematycznego prof. I. Prigogin otrzymał w 1977 roku Nagrodę Nobla. W technologii Iniekcja Krystaliczna® w 1987 roku po raz pierwszy wykorzystano w skali technicznej zjawisko, które do tego czasu było jedynie przewidywane w symulacjach komputerowych równania I. Prigogina, otrzymanych przez uczonych z Indiana University w USA. Utworzona w ten sposób struktura krystaliczna w ciałach kapilarnoporowatych jest podobna do wąsko-szczelinowych pierścieni, które można spotkać w naturze w systemach geologicznych (tzw. pierścienie Lieseganga).

Zastosowana zgodnie z przepisem zaprawa iniekcyjna tworzy w mokrym murze trwałą przeponę przeciwwilgociową, służącą do wytworzenia przeciwwilgociowej izolacji poziomej lub pionowej. Zaprawa iniekcyjna nadaje się do wytwarzania przepony w każdym materiale budowlanym posiadającym kapilary. Środek iniekcyjny wprowadza się grawitacyjnie do wcześniej wywierconych i nawilżonych otworów iniekcyjnych.
Metoda iniekcji krystalicznej została opatentowana przez dra inż. Wojciecha Nawrota. Jest on jedynym producentem podstawowego środka do wytwarzania przepony przeciwwilgociowej: aktywatora krzemianowego i dodatku uelastyczniającego typu E. Iniekcja Krystaliczna ® daje tym lepsze efekty, im bardziej zawilgocony jest mur. Wytworzona przepona ma wielopokoleniową trwałość i jest ekologiczna w każdych warunkach stosowania. Zainteresowanie nią z roku na rok rośnie właśnie ze względu na nieinwazyjność jeśli chodzi o mury, jak również środowisko naturalne oraz wysoką skuteczność.

ZAKRESY STOSOWANIA

W praktyce metoda iniekcji krystalicznej stosowana jest we wszystkich przypadkach zawilgocenia obiektów budowlanych. Temperatura stosowania odnosi się do temperatury muru i mieści się w zakresie od -5°C do + 35°C. Do jej przeprowadzenia konieczne są wcześniejsze oględziny oraz przygotowanie murów, a także użycie specjalistycznych środków.

Jednocześnie jako jedyna posiada następujące zalety:
– wymaga nadmiaru wilgoci w strefie iniekcji
– warstwa izolacyjna powoduje równocześnie mechaniczne wzmocnienie muru
– jest jednocześnie wodoszczelna, gazoszczelna i stanowi dobrą izolację elektryczną.

Ponadto metoda iniekcji krystalicznej zakłada pełną ekologiczność, a także spełnienie wszystkich konserwatorskich kryteriów, dotyczących metod osuszania obiektów budowlanych. Może być więc z powodzeniem stosowana w przypadku obiektów, w których inne sposoby nie mogą zostać użyte ze względów technicznych czy prawnych. Wykazuje bardzo dobre właściwości w starszych budynkach, nie tylko jako izolacja, ale też dodatkowa warstwa wzmacniająca.
Ograniczenia stosowania tej metody są najczęściej natury ekonomicznej, a nie technicznej. Wynikają na przykład z ilości i wielkości wolnych (pustych) przestrzeni w murze, czy obecności wód gruntowych pod ciśnieniem.

© i-k.pl 2017 Realizacja: Damtox
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka cookies.