22 722 01 42 biuro@aktywbud.pl

Metoda iniekcji krystalicznej

Opis technologii Iniekcji Krystalicznej®


WPROWADZENIE

Iniekcja Krystaliczna ® jest wyjątkową metodą tworzenia przegród przeciwwilgociowych w materiałach porowatych. Wykorzystuje do tego celu unikalne zjawisko samoorganizacji kryształów. Oznacza to, że struktury warstwy izolacyjnej są identyczne do tych, które przed milionami lat wytworzyły się jako minerały w wyniku procesów górotwórczych. Obecnie metoda iniekcji krystalicznej jest mało inwazyjnym sposobem trwałego usuwania zawilgocenia w budynkach.

Technologia określana jako Iniekcja Krystaliczna ® jest praktycznie rozwinięciem prac naukowych Ilii Prigogina – profesora Uniwersytetu Brukselskiego. Odnoszą się one do zjawiska samoorganizacji kryształów w warunkach dalekich od równowagi termodynamicznej. Za termodynamiczne uzasadnienie tego zjawiska w postaci uogólnionego równania matematycznego prof. I. Prigogin otrzymał w 1977 roku Nagrodę Nobla. W technologii Iniekcja Krystaliczna® w 1987 roku po raz pierwszy wykorzystano w skali technicznej zjawisko, które do tego czasu było jedynie przewidywane w symulacjach komputerowych równania I. Prigogina, otrzymanych przez uczonych z Indiana University w USA. Utworzona w ten sposób struktura krystaliczna w ciałach kapilarnoporowatych jest podobna do wąsko-szczelinowych pierścieni, które można praktycznie spotkać w naturze w systemach geologicznych (tzw. pierścienie Lieseganga).

Zastosowana zgodnie z przepisem zaprawa iniekcyjna tworzy w mokrym murze trwałą przeponę przeciwwilgociową, służącą do wytworzenia przeciwwilgociowej izolacji poziomej lub pionowej. Zaprawa iniekcyjna nadaje się do wytwarzania przepony w każdym materiale budowlanym posiadającym kapilary. Środek iniekcyjny wprowadza się grawitacyjnie do wcześniej wywierconych i nawilżonych otworów iniekcyjnych.
Metoda iniekcji krystalicznej została opatentowana przez dr inż. Wojciecha Nawrota. Jest on jedynym producentem podstawowego środka do wytwarzania przepony przeciwwilgociowej: aktywatora krzemianowego i dodatku uelastyczniającego typu E. Iniekcja Krystaliczna ® daje tym lepsze efekty, im bardziej zawilgocony jest mur. Wytworzona przepona ma wielopokoleniową trwałość i jest ekologiczna w każdych warunkach stosowania.

ZAKRESY STOSOWANIA

W praktyce metoda iniekcji krystalicznej stosowana jest we wszystkich przypadkach zawilgocenia obiektów budowlanych. Temperatura stosowania odnosi się do temperatury muru i mieści się w zakresie od -5°C do + 35°C.
Jednocześnie jako jedyna posiada następujące zalety:
– wymaga nadmiaru wilgoci w strefie iniekcji
– warstwa izolacyjna powoduje równocześnie mechaniczne wzmocnienie muru
– jest jednocześnie wodoszczelna, gazoszczelna i stanowi dobrą izolację elektryczną.
Kolejne zalety, to pełna ekologiczność a także spełnienie wszystkich konserwatorskich kryteriów, dotyczących metod osuszania obiektów budowlanych.
Ograniczenia stosowania tej metody są najczęściej natury ekonomicznej a nie technicznej. Wynikają na przykład z ilości i wielkości wolnych (pustych) przestrzeni w murze, czy obecności wód gruntowych pod ciśnieniem.

© i-k.pl 2017 Realizacja: Damtox
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka cookies.